Бела барток: биография, видео, интересные факты, творчество

Біографія Бела Бартока – біографія Бартока – фото, відео

Дата народження: 25 березня 1881 рокуДата смерті: 26 вересня 1945 року

Місце народження: Банат, Австро-Угорщина

Барток Бела Віктор Янош – славетний угорський композитор. Так само Бела Барток був відомий як виконавець, музикознавець.

Бела З’явився на світ у невеликому угорському селі в березні 1881 року в інтелігентній родині. Батько був директором училища, навчає сільськогосподарським премудростям. Мати, Паула, викладала в школі.

Так як батько грав у сільському оркестрі, а мати музикувала на піаніно, Білого ріс в оточенні звуків музики. У досить юному чотирирічному віці хлопчик вже міг зіграти прості мелодії.

Мати, помітивши здібності, стала більше приділяти музичної освіти хлопчика. Результатом став подарунок у вигляді гри в чотири руки на одному з сімейних урочистостей.

Обратите внимание

Все змінилося після смерті батька. Хлопчик з матір’ю переїхали в більш велике поселення, Севлюш. Саме там Білого вперше виступив вже не в сімейному колі, а перед значною аудиторією.

Це був благодійний концерт, де було виконано не тільки витвір Бетховена, але й власне твір хлопчика. Слухачі були вражені.

Одним із слухачів виявився директор школи, де викладала Паула. Результатом стало дозвіл від директора на річний виїзд Білі з матір’ю у велике місто-Братиславу. Там Білого отримав щасливу можливість взяти кілька уроків у знаменитих викладачів гри на роялі.

Може бути, саме ці отримані знання допомогли Белі вступити в будапештську академію музики без іспитів. Вразивши професорів на першому прослуховуванні, Білого продовжував їх дивувати своїми здібностями вже під час навчання. У 1903 році він створив твір великої форми – симфонію.

А через чотири роки Барток сам став професором академії, в якій колись навчався. Белі вдавалося поєднувати кілька активностей – він викладав студентам гру на своєму улюбленому інструменті.

Паралельно вів наукову діяльність – колекціонував і вивчав фольклорні твори народів Румунії, Словаччини, Туреччини. І, звичайно, давав концерти. Особливо вдавалися для виконання твору Листа. З особливим успіхом гастролі проходили в Європі. Бував Барток і в СРСР.

Перед другою Світовою війною Білого перебрався в Нью-Йорк. Причиною цього стало поширення фашистських ідей в Румунії. У США він і помер від онкологічного захворювання крові. Залишився ряд недописаних творів, які все ж були завершені Т. Шерлі.

Досягнення Бела Бартока:

• Створив 6 квартетів для струнних інструментів, оперу і балет• Автор безлічі сюїт, сонат, концертів, кантат і рапсодій• Посмертно нагороджений Міжнародною премією Миру

• Зібрав понад 30 000 фольклорних творів

Дати з біографії Бела Бартока:

• 1881 р. народився в Австро-Угорщині• 1888 р. помер батько• 1892 р. перший виступ на публіці• 1899 р. отримав без екзаменів у музичну академію• 1907 р. став професором• 1940 р. переїхав до Нью-Йорк

• 945 р. помер від захворювання крові

Цікаві факти Бела Бартока:

• На честь композитора названо один з кратерів Меркурія• В Парижі є сквер імені композитора з розташованим на ньому пам’ятником

• Вивчав не тільки фольклорні твори жителів країн Європи, але й арабські, турецькі, українські пісні

Источник: http://mykniga.com.ua/biograph/biografiya-bela-bartoka-biografiya-bartoka-foto-video.html

Бела Барток краткая биография

Дата рождения: 25 марта 1881 года.Дата смерти: 26 сентября 1945 года.Место рождения: Банат, Австро-Венгрия.

Барток Бела Виктор Янош – именитый венгерский композитор. Так же Бела Барток был знаменит как исполнитель, музыковед.

Бела Появился на свет в небольшом венгерском селе в марте 1881 года в интеллигентной семье. Отец был директором училища, обучавшего сельскохозяйственным премудростям. Мать, Паула, преподавала в школе. Так как отец играл в деревенском оркестре, а мать музицировала на пианино, Бела рос в окружении звуков музыки.

В весьма юном четырехлетнем возрасте мальчик уже мог сыграть простые мелодии. Мать, заметив способности, стала больше уделять музыкальному образованию мальчика. Результатом стал подарок в виде игры в четыре руки на одном из семейных торжеств.Все изменилось после смерти отца. Мальчик с матерью переехали в более крупное поселение, Севлюш.

Важно

Именно там Бела впервые выступил уже не в семейном кругу, а перед значительной аудиторией. Это был благотворительный концерт, где было исполнено не только произведение Бетховена, но и собственное сочинение мальчика. Слушатели были впечатлены. Одним из слушателей оказался директор школы, в которой преподавала Паула.

Результатом стало разрешение от директора на годовой выезд Белы с матерью в крупный город-Братиславу. Там Бела получил счастливую возможность взять несколько уроков у знаменитых преподавателей игры на рояле.Может быть, именно эти полученные знания помогли Беле поступить на в будапештскую академию музыки без экзаменов.

Впечатлив профессоров на первом прослушивании, Бела продолжал их удивлять своими способностями уже во время учебы. В 1903 году он создал произведение крупной формы – симфонию.А через четыре года Барток сам стал профессором академии, в которой прежде учился. Беле удавалось совмещать несколько активностей – он преподавал студентам игру на своем любимом инструменте.

Параллельно вел научную деятельность – коллекционировал и изучал фольклорные произведения народов Румынии, Словакии, Турции. И, конечно, давал концерты. Особенно удавались для исполнения произведения Листа. С особым успехом гастроли проходили в Европе. Бывал Барток и в СССР.Перед второй Мировой войной Бела перебрался в Нью-Йорк.

Причиной этому стало распространение фашистских идей в Румынии. В США он и скончался от онкологического заболевания крови. Остался ряд недописанных произведений, которые все же были завершены Т. Шерли.

Достижения Бела Бартока:

• Создал 6 квартетов для струнных инструментов, оперу и балет• Автор множества сюит, сонат, концертов, кантат и рапсодий• Посмертно награжден Международной премией Мира• Собрал более 30 000 фольклорных произведений

Даты из биографии Бела Бартока:

• 1881 г. родился в Австро-Венгрии• 1888 г. умер отец• 1892 г. первое выступление на публике• 1899 г. получил без экзаменов в музыкальную академию• 1907 г. стал профессором• 1940 г. переехал в Нью-Йорк

• 945 г. умер от заболевания кровиСейчас смотрят:{module Сейчас смотрят:}

ActionTeaser.ru — тизерная рекламаActionTeaser.ru — тизерная реклама

Источник: https://referat5top.ru/biografii/539-bela-bartok-kratkaya-biografiya

Бела Барток Биография Бартока

Бела Барток (25.03.1881 —26.09.1945) — венгерский композитор и пианист. Первоначальное музыкальное образование получил у родителей — музыкантов-любителей. С 11 лет Барток публично выступал как пианист и композитор. После переезда в Братиславу Барток брал уроки игры на фортепьяно у Л. Эркеля, сына знаменитого композитора.

По окончании средней школы Барток поступил в Будапештскую музыкальную академию, где занимался по классу фортепьяно у И. Томанаи композиции у Я. Кесслера. Продолжая традиции Листа и Эркеля, Барток создал в 1903 году свое первое крупное произведение — симфоническую поэму «Кошут», посвященную революции 1848 года.

В 1907 —1934 годах Барток был профессором Будапештской музыкальной академии по классу фортепьяно. В 1920-е годы Барток много выступал с исполнением собственных произведений во Франции, Англии, Германии, США; в 1929 году гастролировал в СССР.В 1934 году Барток работал в Венгерской Академии наук.

В период фашистской диктатуры в Венгрии вынужден был эмигрировать и с 1940 года жил в Нью-Йорке.

Барток проявлял большой интерес к музыкальному фольклору; наряду со своим другом З. Кодаемон был виднейшим собирателем и исследователем народной музыки стран Юго-Восточной Европы.

Совет

Помимо венгерской, Барток записывал и изучал также румынскую, словацкую, сербскую, болгарскую, украинскую, арабскую и турецкую народную музыку.

Барток опубликовал сборники венгерских народных песен, румынских народных песен, песен венгров Трансильвании, исследования о музыкальном фольклоре народов Югославии, о народной музыке арабов и др.

На основе народной музыки Барток выработал свой творческий стиль, характеризующийся интересным мелодическим рисунком, смелыми гармониями, оригинальными ритмами.

Своеобразие музыкального стиля Бартока проявилось в его оркестровых произведениях (2-я сюита, дивертисмент для струнного оркестра, Концерт для оркестра, 3-й фортепьянный концерт и др.),а такжев фортепьянныхи вокальных сочинениях. Много внимания уделял Барток и камерной музыке.

К наиболее популярным произведениям композитора можно отнести 6 румынских танцев для фортепьяно, получивших широкую известность благодаря скрипичной транскрипции З. Секея,и Allegro Barbaro (Варварское агенство) для фортепьяно.

Барток принадлежал к числу прогрессивных деятелей венгерской культуры, отдавших свои силы пропаганде народного музыкального искусства. В 1948 году ему посмертно присуждена Премия имени Кошута, в 1955 году — Международная премия мира.

М. Ю. Миркин.

Источник: https://www.composers.ru/kompozitory/bela-bartok-biografiya-bartoka.html

Биография Бела Бартока

Дата рождения: 25 марта 1881 года Дата смерти: 26 сентября 1945 года Место рождения: Банат, Австро-Венгрия Барток Бела Виктор Янош – именитый венгерский композитор. Так же Бела Барток был знаменит как исполнитель, музыковед. Бела Появился на свет в небольшом венгерском селе в марте 1881 года в интеллигентной семье.

Читайте также:  Рейнгольд глиэр: биография, интересные факты, творчество

Отец был директором училища, обучавшего сельскохозяйственным премудростям. Мать, Паула, преподавала в школе. Так как отец играл в деревенском оркестре, а мать музицировала на пианино, Бела рос в окружении звуков музыки. В весьма юном четырехлетнем возрасте мальчик уже мог сыграть простые мелодии.

Мать, заметив способности, стала больше уделять музыкальному образованию мальчика. Результатом стал подарок в виде игры в четыре руки на одном из семейных торжеств. Все изменилось после смерти отца. Мальчик с матерью переехали в более крупное поселение, Севлюш.

Обратите внимание

Именно там Бела впервые выступил уже не в семейном кругу, а перед значительной аудиторией.

Это был благотворительный концерт, где было исполнено не только произведение Бетховена, но и собственное

сочинение мальчика. Слушатели были впечатлены. Одним из слушателей оказался директор школы, в которой преподавала Паула. Результатом стало разрешение от директора на годовой выезд Белы с матерью в крупный город-Братиславу. Там Бела получил счастливую возможность взять несколько уроков у знаменитых преподавателей игры на рояле.

Может быть, именно эти полученные знания помогли Беле поступить на в будапештскую академию музыки без экзаменов. Впечатлив профессоров на первом прослушивании, Бела продолжал их удивлять своими способностями уже во время учебы. В 1903 году он создал произведение крупной формы – симфонию.

А через четыре года Барток сам стал профессором академии, в которой прежде учился. Беле удавалось совмещать несколько активностей – он преподавал студентам игру на своем любимом инструменте. Параллельно вел научную деятельность – коллекционировал и изучал фольклорные произведения народов Румынии, Словакии, Турции.

И, конечно, давал концерты. Особенно удавались для исполнения произведения Листа. С особым успехом гастроли проходили в Европе. Бывал Барток и в СССР. Перед второй Мировой войной Бела перебрался в Нью-Йорк. Причиной этому стало распространение фашистских идей в Румынии. В США он и скончался от онкологического заболевания крови.

Остался ряд недописанных произведений, которые все же были завершены Т. Шерли.

Достижения Бела Бартока: – Создал 6 квартетов для струнных инструментов, оперу и балет – Автор множества сюит, сонат, концертов, кантат и рапсодий – Посмертно награжден Международной премией Мира – Собрал более 30 000 фольклорных произведений Даты из биографии Бела Бартока: – 1881 г. родился в Австро-Венгрии – 1888 г.

умер отец – 1892 г. первое выступление на публике – 1899 г. получил без экзаменов в музыкальную академию – 1907 г. стал профессором – 1940 г. переехал в Нью-Йорк – 945 г. умер от заболевания крови Интересные факты Бела Бартока: – В честь композитора назван один из кратеров Меркурия – В Париже имеется сквер имени композитора с расположенным на нем памятником

– Изучал не только фольклорные произведения жителей стран Европы, но и арабские, турецкие, украинские песни

(Пока оценок нет)
Loading…

За что я люблю свою школу сочинение.

Биография Бела Бартока

Categories: Биографии

Источник: https://ege-essay.ru/biografiya-bela-bartoka/

Бела Барток

Венгерский композитор, пианист, педагог (1881-1945).

Уже в студенческие годы вокруг имени Белы Бартока ходили легенды. Он был не только потрясающим пианистом, но еще и столь целеустремленным человеком, что это зачастую ему мешало. Он совершенно не признавал компромиссов.

Венгрия, которая пребывала в составе Австро-Венгерской Империи, в 1902— 1903 годах переживала национальный подъем, и Бела Барток, венгр по национальности, начал носить венгерский национальный костюм, перестал говорить по-немецки и даже посещать те дома, в которых были сильны проавстрийские настроения.

Важно

Понятное дело, это не могло сойти ему с рук, особенно в стране, где немецкий язык занимал господствующее положение. Между тем, в этом не было ничего странного: Барток просто нашел верные закономерности. Прозвучавшая в то время пьеса на два года опередила «Весну священную» Стравинского и «Скифскую сюиту» Прокофьева.

После камерного исполнения 1911 года имя Бартока вознеслось на недосягаемые высоты. Если в средние века такой музыкант неминуемо был бы сожжен на костре, то в XX веке с ним оказалась связана одна из самых значительных глав развития европейской и мировой музыки.

Бела Барток родился в 1881 году. Как большинство музыкантов, он начал заниматься музыкой в детстве. Первой его учительницей была мать. Композиции он обучался у Ласло Эрке-ля — сына знаменитого оперного композитора Ференца Эркеля. Затем Барток учился в Музыкальной академии Будапешта. Его учителями были Януш Кесслер (композиция) и Иштван Томан (фортепиано), ученик Листа.

Барток считался старательным, но высокомерным студентом. Интересно, что экзаменационная комиссия на итоговом прослушивании в 1903 году отказалась аттестовать его. Бартоку разрешили сыграть лишь «Испанскую рапсодию» Листа — «для удовольствия присутствующих», как выразился один из педагогов.

В 1903 году по просьбе группы преподавателей академии он играл по оркестровой партитуре «Жизнь героя» Рихарда Штрауса и через несколько дней повторил это же произведение для ареопага педагогов музыкальной академии уже наизусть. Это произведение считается весьма сложным, и результаты, которых добился Барток, более чем впечатляли. Вскоре он повторил сложнейшую партитуру на подобном прослушивании и в Вене.

Сочинения Белы Бартока обладали подлинным венгерским национальным характером. Еще в академии он не раз высказывал вслух сожаления о том, что Венгрия живет под бременем короны Габсбургов, и охотно переключался с музыкальных на политические темы. Такие настроения он привносил и в музыку.

В 1903 году родилось его монументальное произведение патриотического характера — десятичастная симфоническая поэма «Кошут». Публицистически заостренная, она была посвящена национальному герою Венгрии Лайошу Кошугу — вождю венгерского восстания 1848 года.

Впервые исполненная в 1904 году, она имела широкий резонанс. Сторонники Габсбургов, например, были откровенно возмущены, поскольку в поэме в нарочито искаженной форме, переведенная из мажора в минор, звучала мелодия австрийского гимна.

Неудивительно, что поэма «Кошут» стала своеобразным музыкальным знаменем Венгрии.

Бела Барток прославился и как фольклорист-этнограф. Интересуясь румынской, словацкой, украинской, арабской, сербской и турецкой музыкой, а также музыкой американских негров и индейцев, он создал новую, весьма точную методику исследования музыкального фольклора разных народов, прежде всего венгерского.

Совет

Он нашел множество примеров того, что венгерские народные мелодии не укладываются в общепринятую систему записи интервалов. Так называемый «полутон», по исследованиям Бартока, не являлся минимальным элементом звукоряда. Барток показал, что в венгерской народной музыке издавна бытовали такие интервалы, как треть и четверть тона.

В 1907 году Бела Барток был зачислен в штат профессуры по классу фортепиано.

В 1911 году Барток сочинил одноактную оперу «Замок герцога Синяя Борода», решенную в романтическом ключе. В оперной музыке того времени это был шаг вперед. Вслед за оперой появился балет «Деревянный принц» (1917).

В 1913—1918 годах Барток работал над произведениями, связанными с фольклором, — румынскими танцами и рождественскими песнями и переложениями их для голоса и фортепиано. Он писал также фортепианные переложения венгерских и словацких песен.

Чуть позже, в 1924 году, Бела Барток написал научный труд «Венгерская песня», впоследствии переведенный на многие языки. Эта публикация стала классическим исследованием народной музыки.

В 1930 году Барток создал «Светскую кантату» — своеобразное произведение, которое интересно тем, что композитор суммировал в нем свои фольклорные изыскания, не прибегая к подлинным фольклорным материалам. Бела Барток твердо стоял на позициях этнографизма и думал о подрастающей смене.

И когда в Венгрии 21 марта 1919 года вспыхнуло восстание, приведшее к образованию Советской республики, Барток, ранее не принадлежавший ни к какой партии, загорелся «музыкой революции». Он призвал «сильных мира сего» обратить внимание на музыкально одаренных представителей беднейших слоев населения и потребовал пересмотреть систему музыкального образования.

В начале 20-х годов в Венгрии наступил период реакции. Барток в числе своих единомышленников подвергся едва ли не самым сильным гонениям. Он был вынужден отправиться на концертные гастроли по Европе и США.

И хотя выступления проходили с неизменным успехом, общая атмосфера гастролей, которые явились для композитора своеобразной эмиграцией, была тягостной. Интересно, что в 1928—1929 годах Бела Барток побывал в СССР, где дал концерты в Москве и Ленинграде.

Обратите внимание

А в 1926 году он закончил свой второй балет— «Зачарованный мандарин», музыка которого явственно носила отпечаток экспрессионизма.

Читайте также:  Сергей танеев: биография, интересные факты, видео, творчество

Однако творчество не приносило опальному композитору денег. Друзья, как могли, помогали ему, одним из них был Имре Кальман. Вот как произошло их знакомство.

В 1918 году Бела Барток, профессор Музыкальной академии Будапешта, приехал в Вену. Руководимый им оркестр давал концерт в пользу вдов и сирот австрийских и венгерских солдат. Концерт посетил Имре Кальман.

Он, учился с Бартоком в академии Будапешта, позже потом стал писать оперетты, что дало ему возможность чувствовать себя финансово независимым человеком. В антракте он пришел к Бартоку за кулисы, друзья разговорились. Было видно, что Барток нуждается, и Кальман хотел помочь.

Но как? Он не мог просто достать из кармана пачку денег и передать ее другу — гордый Барток непременно отказался бы. Немного подумав, Кальман нашел выход: он поможет найти издателя для произведений Белы Бартока.

Имре оставил друга и незамедлительно поговорил со своим издателем. В разговоре Кальман несколько раз без обиняков назвал Бартока гением. Однако издатель поморщился: «Его музыка коммерчески невыгодна!» Кальман не согласился и с жаром заявил о готовности вложить собственные средства. «Ну зачем же так? — сказал собеседник.

— Давайте я поговорю со своим приятелем…» Он и в самом деле поговорил с директором венского Универсального издательства, которое печатало симфонические партитуры. Впоследствии это издательство не раз привлекало Бартока для работы.

Так Кальману, несмотря на его творческие разногласия с Бартоком, удалось вытащить однокашника из финансовой пропасти.

В конце 30-х годов Барток закончил огромный труд, который назвал «Микрокосмос». Это было своеобразное сочинение, состоявшее из 153 пьес для фортепиано, которое писалось на протяжении 11 лет.

Важно

В 1940 году, когда гитлеровцы победно маршировали по Европе, Бела Барток был вынужден эмигрировать из Венгрии в США, где поселился в Нью-Йорке вместе с женой Дитой Пастори — пианисткой, не раз помогавшей ему в исполнении фортепианных концертов.

В США Барток получил должность преподавателя Колумбийского университета и был удостоен звания доктора как «выдающийся педагог и исследователь, как признанный международный авторитет в области венгерской, словацкой, румынской и арабской народной музыки, как композитор, создавший индивидуальный стиль — одно из высших достижений музыки XX века». Это была весьма лестная награда, отметившая мировые заслуги композитора.

В 1943 году по заказу Бостонского оркестра Бела Барток написал одно из своих величайших творений — Концерт для оркестра. Он был впервые исполнен в декабре 1944 года. По существу, произведение представляло собой симфонию для большого оркестра, состоявшую из пяти частей. Концерт был интересен тем, что в 4-й части цитатно звучала одна из тем Седьмой симфонии Шостаковича.

Последние музыкальные произведения Белы Бартока — Третий концерт для фортепиано и Концерт для альта — при его жизни были публично исполнены в 1945 году. Оба они остались незаконченными, так как композитор был уже смертельно болен.

26 сентября 1945 года, он скончался в Вестсайдском госпитале Нью-Йорка от лейкемии.

Недописанные 17 тактов фортепианного концерта и неоконченные фрагменты Концерта для альта закончил Тибор Шерл и — венгерский дирижер, композитор и друг Бартока.

В 1955 году Всемирный Совет мира посмертно присудил Беле Бартоку Международную премию мира, которая 27 июля того же года была вручена его семье.

В личной жизни Белы Бартока не было никаких эксцессов, иные, пожалуй, даже назвали бы его аскетом. Таких людей порой считают «скучными», однако на поверку зачастую оказывается, что именно они и двигают вперед искусство.

Источник: http://MirZnanii.com/a/317086/bela-bartok

Барток Бела — «Энциклопедия»

БАРТОК (Bartok) Бела (25.3.1881, Надьсентмиклош, Трансильвания, ныне Сынниколау-Маре, Румыния — 26.9.1945, Нью-Йорк; в 1988 перезахоронен в Будапеште), венгерский композитор, исследователь музыкального  фольклора, пианист, педагог.

Отец — директор сельскохозяйственной школы, музыкант-любитель. Барток учился игре на фортепиано у матери (с 9 лет сочинял), в 1893-95 годах — у Л. Эркеля (сын Ф. Эркеля) в Пожони (ныне Братислава).

В 1898 году выдержал экзамены в Венскую консерваторию, но учился (1899-1903) в Будапештской академии музыки у И. Томана (фортепиано) и Я. Кёслера (композиция); там же началась его дружба с З. Кодаем.

Совет

В 1907-34 годах профессор этой академии по классу фортепиано (педагогическую деятельность совмещал с концертированием и изучением крестьянского фольклора), с 1934 года работал в Венгерской АН.

Как композитор испытал влияние позднего романтизма (Ф. Лист, Р. Вагнер, И. Брамс) и условно-венгерского стиля вербункош. В симфонической поэме «Кошут», посвящённой событиям Революции 1848 года в Венгрии (исполнена в 1904 году в Будапеште и Манчестере), сказалось его увлечение программным симфонизмом Р.

Штрауса (чью оперу «Электра» он критиковал в 1910 году уже с антиромантичных позиций). Начиная с 1-го струнного квартета (1908) формируется собственный оригинальный стиль Бартока с характерным сочетанием модальной гармонии и нерегулярной ритмики.

Фольклорные изыскания композитора способствовали обогащению его гармонического языка, стимулировали поиск непривычных, остродинамичных современных средств выражения в 14 фортепианных Багателях и «Двух портретах» для оркестра (1908), фортепианных «Нениях» (4 плачах, 1910, основанных на древних песенных пластах и игнорирующих «тиранию мажора и минора»), 3 фортепианных Бурлесках и в «Allegro barbaro» с его стихийной ритмикой (1911, символизировало зрелость нового стиля). В одноактной опере «Замок герцога Синяя Борода» (1911, либретто Б. Балаша; поставлена в 1918) Барток впервые музыкально претворил естественные интонации венгерский речи. Болезненно восприняв роспуск «Общества новой венгерский музыки» (основано Б. и З. Кодаем в 1911), он с 1912 года сосредоточился на исследованиях фольклора балканских стран, Центральной Европы и Северной Африки. Крупнейший учёный-фольклорист, Барток в поисках генетических связей венгерской музыкальной  культуры собрал свыше 30 тысяч венгерских, румынских, словацких, арабских, кабильских, монгольских, финских, сербских и хорватских песен. Ко времени 1-й мировой войны относится написание 2-го струнного квартета (1917) и начало общественного признания Бартока (балет «Деревянный принц», 1916, поставлен в 1917).

Реклама

В период Венгерской советской республики 1919 года Барток участвовал в музыкальной  директории, совместно с 3. Кодаем разработал план демократических реформ музыкальной  жизни.

Тогда же сочинён экспрессионистский, авангардный балет-пантомима «Чудесный мандарин» (о любви и смерти полумистического персонажа в «адском» криминальном мире современного большого города) — один из лучших балетов 20 века (оркестрован в 1924 году, премьера — 1926, Кёльн).

С установлением в 1920 году хортистской диктатуры усилилась травля Бартока шовинистической критикой. 1920-30-е годы — период расцвета гастрольно-концертной деятельности Бартока-пианиста (выступал в странах Западной Европы, США, в 1929 году гастролировал в СССР). Освоив и отчасти предварив опыт К. Дебюсси, затем И.Ф. Стравинского, А. Шёнберга и др.

, Барток тяготел к остроноваторским художественным решениям [динамизация языка во 2-й (1921) и 3-й (1922) сонатах для скрипки с фортепиано, дерзкие тембровые эффекты в 3-м (1927) и 4-м (1928) струнных квартетах; трактовка фортепиано как ударного инструмента в рассчитанных на собственное исполнение 1-м концерте с оркестром, цикле «На воздухе», сонате; все — 1926], однако и в 1920-х годах продолжал развивать фольклорные элементы. 1930-е годы — время поворота в сторону большей простоты и классичности стиля [«Cantata profana», 1930; 2-й фортепианный концерт, 1931; 5-й (1934) и 6-й (1939) струнные квартеты; «Музыка для струнных, ударных и челесты», 1936]. Непримиримый антифашист, Барток в 1937 году запретил передавать свои сочинения по радио в Италии и Германии, в 1938 году расторг отношения с австрийским издательством «Universal Edition». Одновременно создавал произведения, в которых ярко национальный тематизм сочетается с динамической напряжённостью, передающей тревожную атмосферу предвоенных лет (Соната для 2 фортепиано и ударных, 1937; 2-й концерт для скрипки с оркестром, 1938; Дивертисмент для струнного оркестра, 1939). Тенденция к демократизации творчества нашла выход в обработках венгерских народных песен, кантате «Из прошлого» (1935), пьесах педагогического репертуара (44 скрипичных дуэта, 1931; фортепианный цикл «Микрокосмос», 1937). С ужесточением политической ситуации в Венгрии Барток часто гостил в Швейцарии у П. Захера (заказавшего ему «Музыку для струнных, ударных и челесты» и Дивертисмент для струнного оркестра), а в 1939 году принял решение эмигрировать в США (осуществил его после концертной поездки с Й. Сигети в 1940 году и смерти матери). Последний концерт на родине Барток дал 8.10.1940 в Будапеште с оркестром под управлением Я. Ференчика.

С 1940 года Барток читал лекции и продолжал исследовательскую работу в Колумбийском университете (Нью-Йорк). В последние годы жизни сотрудничал с Б. Гудменом, С. А. Кусевицким, И.

Менухиным, создал ряд выдающихся сочинений, в том числе Концерт для оркестра (1943), 3-й фортепианный концерт (1945; финал дооркестрован Т.

Читайте также:  Роберт шуман: биография, интересные факты, творчество, видео

Шерли по указаниям Бартока), концерт для альта с оркестром (завершён Шерли по эскизам Бартока).

Личность и творчество Бартока — классика музыки 20 века — оказали влияние на всю современную профессиональную музыку, в частности на формирование композиторских школ в странах Восточной и Юго-Восточной Европы.

Соч.: Зачем и как собирать народную музыку. М., 1959; Автобиография // Советская музыка. 1965. № 2; Ethnomusikologische Schriften. Bdpst, 1965-1968. Bd 1-4; Народная музыка Венгрии и соседних народов. М., 1966; Rumanian folk music… The Hague, 1967-1975. Vol. 1-5; Проблема новой музыки // Музыка и время. М.

, 1970; Musiksprachen. Aufsätze und Vorträge / Hrsg. von B. Szabolcsi. Lpz., 1972; Briefe / Hrsg. von J. Demény. Bdpst, 1973. Bd 1-2; Turkish folk music from Asia Minor. Princeton, 1976; Yugoslav folk music. Albany, 1978. Vol. 1-4; Избр. письма / Ред.-сост. Е. Чигарева. М., 1988; Studies in ethnomusicology. Lincoln, 1997.

Лит.: Moreaux S. Bartok. 2 éd. P., 1955; Caбольчи Б., Бониш Ф. Жизнь Б. Бартока в иллюстрациях. Будапешт, 1963; Stevens Н. The life and music of B. Bartok. N. Y., 1964; Documenta Bartokiana / Hrsg. von D. Dille, L. Somfai. Bdpst; Mainz, 1964-1981. H. 1-6; Мартынов И. Б. Барток. М., 1968; Нестьев И.

Обратите внимание

Б. Барток. М., 1969; Уйфалуши И. Б. Барток. Будапешт, 1971; Lendvai Е. Bartok költöi vilaga. Bdpst, 1971; idem. Bartok and Kodäly. Bdpst, 1976-1980. Vol. 1-4; Szabolcsi B. B. Bartok. Leben und Werk. Bdpst, 1972; B. Bartök. Weg und Werk / Hrsg. von B. Szabolcsi. [Bdpst], 1972; Zielinski T. Bartok. Leben.

Werk. Klangwelt. Mainz; Münch., 1973; Б. Барток. Сб. статей. M., 1977; B. Bartok. Münch., 1980; Tallian T. Bartok B. Bdpst, 1981; Кодай 3. Избр. статьи. М., 1982; Wilson P. The Music of B. Bartok. [New Haven], 1992; Somfai L. B. Bartok: composition, concepts, and autograph sources. Berk., 1996.

Д. О. Чехович.

Источник: http://knowledge.su/b/bartok—bela

Бела Барток (Bartok)

Главная >> Доклад >> Биографии

Бела Барток (Bartok)

(25.3.1881, Надьсентмиклош, Трансильвания, — 26.9.1945, Нью-Йорк)

Венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист. Родился в семье директора сельскохозяйственного училища, музыканта-любителя (играл в местном оркестре) и учительницы. Учился в Будапештской музыкальной академии им.

Листа (1899—1903). С 1907 профессор этой академии по классу фортепьяно. Педагогическую деятельность совмещал с концертированием и изучением крестьянского фольклора (венгерского, румынского, словацкого и др.

), собрал свыше 30 000 песен.

В сочинениях 1900—1910-х гг.

сочетал элементы архаического песенного фольклора с остродинамичными современными средствами выражения (пьесы для фортепьяно, «Багатели», 1908, «Бурлески», 1911, «Варварское аллегро», 1911, «Портреты» для оркестра, 1908, 2 струнных квартета — 1908 и 1915—17).

Его новаторские произведения, в том числе опера «Замок герцога Синяя Борода» (1911), не были приняты консервативной критикой. Начало общественного признания Бартока связано с балетом «Деревянный принц» (соч. 1916).

В период Венгерской советской республики (1919) Барток совместно с З. Кодай разработал демократическую реформу музыкальной жизни в стране, за что подвергся репрессиям в годы хортистского режима. В 1919 было создано одно из наиболее выдающихся его сочинений — балет «Чудесный мандарин» (пост. 1926).

Освоив опыт И. Стравинского, А. Шёнберга и других современных западных композиторов, Барток продолжал и в 20-е гг. развивать национальные фольклорные элементы.

Но в некоторых его произведениях этого времени ещё острее проявились тенденции к коренному обновлению средств музыкальной выразительности (2 сонаты для скрипки, 3-й и 4-й квартеты, ряд фортепьянных пьес), что приводило иногда к чрезмерной усложнённости музыкального языка.

Важно

Этим сочинениям Бартока присущи крайняя заострённость и динамизация языка, тяготение к ударно-шумовым эффектам и в то же время рафинированный интеллектуализм, изощрённость колорита. 20—30-е гг. — период расцвета гастрольно-концертной деятельности Бартока-пианиста (выступал в странах Западной Европы, США, в 1929 гастролировал в СССР).

В 30-х гг.

в творчестве Бартока наметился известный поворот в сторону большей простоты и классичности стиля; Барток отказывается от некоторых крайностей звукового выражения, обращается к большей тематической ясности и чёткости образно-эмоциональных замыслов (2-й фортепьянный концерт, 1931, «Музыка для струнных, ударных и челесты», 1936). В предвоенные годы Барток занимает антифашистскую позицию. Он создаёт сочинения, своеобразно выражающие идеи гуманизма и братства народов. В сонате для 2 фортепьяно и ударных (1937), скрипичном концерте, «Дивертисменте» для струнного оркестра (1939) ярко национальный тематизм сочетается с динамической напряжённостью, передающей тревожную атмосферу этих лет. Общая тенденция к демократизации творчества Бартока выразилась в создании произведений для музыкальной самодеятельности (обработка народных венгерских песен, кантата «Из прошлого», 1935), а также пьес педагогического репертуара (44 скрипичных дуэта, 1931, и фортепьянный цикл «Микрокосмос», 1937). В период фашистской диктатуры, в 1940, Барток эмигрировал в США, где не достиг признания музыкальных кругов и умер в нищете. Из произведений американского периода наиболее значительны концерт для оркестра (1943) и фортепьянный концерт (1945).

Наиболее важное место в творчестве Бартока занимают инструментальные сочинения — пьесы для фортепьяно, 6 струнных квартетов, сонаты и рапсодии для скрипки, многочастные сочинения для оркестра.

Выдающееся значение имеют научные исследования Бартока в области фольклористики. Барток оказал большое влияние на формирование композиторских школ 30—50-х гг. в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Посмертно удостоен премии им.

Кошута (1948) и Международной премии Мира (1955).

И. В. Нестьев

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.belcanto.ru/

Похожие работы:

 • Доклад >> МузыкаОпера Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (A Kekszakallu …
 • Реферат >> Музыка… Ю. Гармония. Теоретический курс — М., 1983. Нестьев И. Бела Барток. Жизнь и творчество. М., 1969. Фин Н. Об … , IV тетрадь №7 Б. Барток.

  №3, цикл «Детям», тетрадь I №8 Б. Барток. №7, цикл «Детям», тетрадь I I №9 Б. Барток. №20 «Пятнашки» …

 • Контрольная работа >> Музыка… профессоров, «для удовольствия присутствующих». Бела Барток уже в ранние годы слыл пианистом … для 4-х инструментов.

  В 1940 году Бела Барток, гордость нации, один из самых … великого композитора, пианиста и ученого Бела Бартока, одного из тех великих музыкантов …

 • Дипломная работа >> Педагогика… стилях (головно Стравінського, Бартока, Прокоф’єва), а також …

  „Картинках з виставки»; семи-дольність у Бартока в його „болгарських ритмах» (групування 8 = … музыкального восприятия. — М., 1972. Нестьев И. Бела Барток.1881-1945. — М., 1969. Онеггер А. …

 • Реферат >> Культура и искусство

  и Ленни, чернокожего юношу, влюбленного в белую девушку, в балете «Тропою грома» (в … — «Ночной город» на музыку Белы Бартока «Чудесный мандарин», в которой Марис … — «Ночной город» на музыку Б. Бартока, балетмейстер Л. Лавровский (первый исполнитель партии …

 • Контрольная работа >> Культура и искусство… супруги, Беатрисы, выполненные из белого мрамора Кристофором Романо. В реконструированных … рукописные экземпляры «Танцевальной сюиты» Белы Бартока и «Венгерского псалма» Золтана Кодая …

  места облицованных красным и белым мрамором помещений. Весь пластический …

 • Реферат >> Международные отношения… приступил также к перевооружению армии. Бела Имреди (1938–1939) провозгласил политику … войны.

  Музыка таких композиторов, как Бела Барток и Золтан Кодай, новая литература, … временное правительство под руководством генерала Бела Миклоша. Вопрос о Северной …

 • Реферат >> Краеведение и этнография

  праздничное кушанье — паприкаш: тушеное белое мясо (обычно куриное) с перцем … пр. Наиболее распространенные цвета ткани — белый, красный, синий и черный. Вышивка … Его последователи — Ференц Эркель, Бела Барток, Золтан Кодай — являются основоположниками …

 • Учебное пособие >> Культура и искусство… глаза всегда были черными, одежда — белой, тела мужчин — кирпично-красными, женщин … слоновая кость, мрамор всех цветов — белый, розовый, зеленый, голубой. После завоевания …

  Кокто, Пауль Хиндемит, Джорж Гершвин, Бела Барток; в науке — Альберт Эйнштейн, Нильс …

 • Реферат >> Экономическая география… всех благ цивилизации. А захватывающие белые известняковые утесы Мёнс Клинт, … более крупными партиями (особенно белье). Кроме того, изменившаяся технология … Вигго Бентсон. Влияние джаза и стиля Белы Бартока прослеживается в творениях Хермана Коппеля и …

Источник: https://topref.ru/referat/6312.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector